หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด
ฟีโอร่า มุ่งมั้นในการพัฒนาผลิตภัณท์ให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำแบรนด์ในตลาดโลก ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงามที่มีมาตรฐาน และ คุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตลอดจนพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีศักยภาพสูงสุด ประกอบกับการมีคุณธรรมและส่งเสริมความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมและครอบครัว โดยบริษัทฯจะส่งเสริมการสร้างอาชีพ และความมั่นคงให้กับตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วยการบริหาร ที่มีธรรมาภิบาลต่อองค์กร
สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- รับผิดชอบ ดูแลประสานงานต่างๆ ด้านฝ่ายต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานลูกค้า ติดตาม ดูแล และสร้างความพึงพอใจ และแก้ไข ปัญหาการร้องเรียนของลูกค้า
- กำหนดเป้าหมาย และวางแผนการขาย การตลาด
- ขยายฐานลูกค้า ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน AEC
- ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ แนวโน้ม การขายการตลาดของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
- ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายเครือข่ายและสถานการณ์คู่แข่ง
- ศึกษา ติดตาม ประสานงาน ตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทางการค้าของกลุ่มประเทศที่ได้รับมอบหมาย
- ศึกษาเสาะหา ช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆ ในกลุ่มภูมิภาค อาเซียน AEC
- รับผิดชอบ ดูแล ประสานงานแสดงสินค้าต่างประเทศ
- ผลักดันให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น
- จัดทำใบเสนอราคา , รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ, รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อ และประสานงานกับแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งส่งสินค้า
- เตรียมเอกสารการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
- เตรียมตัวอย่างสินค้า อุปกรณ์ในการไปออกงานแสดงสินค้า
- มีส่วนร่วมในการจัดทำระบบคุณภาพต่างๆตามที่ทางบริษัทนำมาประยุกต์ใช้ในบริษัท
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า
- โต้ตอบ E-mail ของลูกค้าต่างประเทศ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

สถานที่ทำงาน
บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
 

Graphic Designer 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- มีความสามารถด้านออกแบบ Website และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความเชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Graphic ต่างๆได้ เช่น PhotoShop, illustrator
- ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับเว็บ Dreamweaver, Firework,Flash ได้
- ถ้ามี background ด้าน JavaScript และ Programming ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เป็นคนอารมณ์ดี มีความอดทน ขยัน มองโลกในแง่ดี มนุษย์สัมพันธ์เป็นเลิศ
- มีความใส่ใจและกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความรับผิดชอบในงานของตนอย่างสูงสุด
- เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจในเรื่องของ การตลาดยุคใหม่
- ทำงานอย่างเป็นระเบียบ มีการวางแผนและติดตามผลอย่างเป็นระบบ
- พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
*ต้องทำงานเพื่อสนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการออกแบบป้ายต่างๆ ในกิจกรรมของบริษัท*
สถานที่ทำงาน
บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
 

HR Admin Officer 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ (คิดนอกกรอบได้)
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ (ทำงานน่าเบื่อให้สนุกได้ไหม)
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน (สนุก เซอร์ไพรส์ ไม่ใช่งานแบบเดิมๆ ผลลัพธ์เดิมๆ)
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ (เก่งเข้าหา เจรจายอดเยี่ยม หรือเปล่า)
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน (ต้องละเอียด รอบคอบ)
- จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ (กิจกรรม กระชับมิตร พิชิตใจทีม ทำได้ดีหรือเปล่า)
- ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท
สถานที่ทำงาน
บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
 

Creative Marketing 
ลักษณะงาน/รายละเอียด
- วางแผนการตลาดทั้ง Online และ Offline ร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนด Deadline และ การ Follow up ในแต่ละ Project
- ประสานงานกับฝ่าย Graphic , Website , Social และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จลุล่วงตามแผน
- คิดค้นแคมเปญทางการตลาด Online รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาในทุกช่องทางการโฆษณาต่างๆ เช่น Facebook, Line, Page
- เขียนและแปลคอนเทนต์โฆษณาและ Landing page
- ค้นหาช่องทางในการทำการตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองกระแสความนิยมในปัจจุบัน
- วิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างเหมาะสม
- คิดค้นเทคนิคการตีตลาดใหม่ๆ
- พัฒนาระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
- รายงานประจำวัน และประจำสัปดาห์ต่อผู้บริหาร
- ปฎิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้บริหารโดยตรง
- โอกาสในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายต่างๆ ภายในและภายนอก เช่น บริษัทการตลาด และบริษัทคู่ค้
สถานที่ทำงาน
บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด   อำเภอ/เขต จตุจักร  กรุงเทพมหานคร
 
จำนวนรับ / เงินเดือน
เปิดรับ 1  อัตรา /    เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
 

 

ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
บริษัท ฟีโอร่า (ไทยแลนด์) จำกัด

3300/108 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 20 แขวงจอมพล จตุจักร   กรุงเทพมหานคร
โทร. 029373244 แฟกซ์. 02-9373146
อีเมล์: [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] เข้าระบบ | สมัครสมาชิใหม่
เว็บไซต์ : http://www.FEORAofficial.com


 


ตำแหน่งงานในบริษัทนี้
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
Graphic Designer
HR Admin Officer
Creative Marketing
"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net