หางานใหม่ๆ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน งานงานการตลาด งานธุรการ งานไอที Tel: 09-1795-9536,09-5979-4561 sale@job-hot.net 
สถานะ : คุณยังไม่ได้เข้าระบบค่ะ ต้องการ Login เข้าระบบ คลิก! สำหรับสมาชิกหางาน | สำหรับบริษัทหาคน-ประกาศงาน
"ถ้าคุณแน่อย่าแพ้...HR" ร่วมกิจกรรมสนุกๆรับของรางวัลกับ Job-hot.net รายละเอียดคลิก!

กำลังหางาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล,ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าฝ่ายบุคคล(ขออภัยไม่ขอรับงานประกันไทยประกันชีวิตทุกสาขา , บ.AACP , , สยามซัมซุงประกันชีวิต ค่ะ)


Personal information (ประวัติส่วนตัว)
Name(ชื่อ) : XXXXXXXXXXXXXXX
Address(ที่อยู่) : XXXXXXXXXXXXXXX
Phone(โทร) : XXXXXXXXXXXXXXX   Fax(แฟกซ์):
Email Address(อีเมล์) : XXXXXXXXXXXXXXX
Birthday(วันเกิด) : 26 กุมภาพันธ์ 1969   อายุ: 49 ปี
     
Marital Status : สมรส
Race(สัญชาติ) : ไทย     เชื้อชาติ:ไทย   ศาสนา: พุทธ
ส่วนสูง : 148 ซม.  น้ำหนัก : 49 กก.
สถานภาพทางทหาร : Except
     

Job Request(ความต้องการ)
ตำแหน่งงาน : 1.ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / 2. ผช.ผจก.ฝ่ายบุคคล / 3. หัวหน้าฝ่ายบุคคล(ขออภัยไม่ขอรับงานประกันไทยประกันชีวิตทุกสาขา
สาขาอาชีพ : การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
เงินเดือนที่ต้องการ : ตามโครงสร้างองค์กร บาท /เดือน
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ลักษณะงาน งานประจำ (Full Time) งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance) งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
     
ข้อมูลการศึกษา / Education
2546 : ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  สาขาวิชา: บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์
เกรดเฉลี่ย: 3.37
สถาบัน: สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จ
2534 : ระดับการศึกษา: ปวส.
  สาขาวิชา: บริหารธุรกิจ การตลาด
เกรดเฉลี่ย: 2.38
สถาบัน: วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
2531 : ระดับการศึกษา: ปวช.
  สาขาวิชา: บริหารธุรกิจ การบัญชี
เกรดเฉลี่ย:
สถาบัน: โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค


ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน / Job Experience
ประสบการณ์ทั้งหมด: 19 / 1(Year/Month)
ระยะเวลา: มีนาคม/2001  ถึง  กันยายน/2010
ตำแหน่งงาน: ผจก.ฝ่ายบุคคล
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 18,000-29,000+500


รายละเอียดงาน:
งานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ เช่น สรรหา เงินเดือน สวัสดิการ อบรม ปกส. กองทุนเงินทดแทน ภงด.1 ภงด.91 โครงการโรงงานสีขาว ทำรายงานการกำจัดสิ่งปฏิกูล&ที่ไม่ใช้แล้ว ส่งกรมโรรงานอุตสาหกรรม ทำรายงาน คร.11 ติดต่อราชการ แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน จัดฝึกอบรม เป็น คส. เป็นคปอ. เป็นจป.หัวหน้างาน ทำรายงาน ปจว.(แทนจป.วิชาชีพ) ปรับปรุงและดูแลให้บริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าต่างประเทศ ดูแลจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และ วัสดุช่าง ดูแลบริหารงานจัดส่งสินค้า ส่วนงานเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร ประชาสัมพันธ์ แม่บ้าน และ รปภ. ยื่นขอโควต้าและต่ออายุแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง รวมถึง การยื่นพิสูจน์สัญชาติด้วย
ระยะเวลา: มกราคม/1998  ถึง  มีนาคม/2001
ตำแหน่งงาน: หน.ฝ่ายบุคคล
ข้อมูลบริษัท: XXXXXXXXXXXXXXX
ที่อยู่: XXXXXXXXXXXXXXX
เงินเดือน(บาท): 12,000-17,800
รายละเอียดงาน:
งานฝ่ายบุคคลทั้งระบบ เช่น สรรหา เงินเดือน สวัสดิการ อบรม ปกส. ภงด.1 ภงด.91 ติดต่อราชการ แก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน ปฐมนิเทศน์ จัดฝึกอบรม คส. คปอ. จป. กท. ปรับปรุงและดูแลให้บริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ แม่บ้าน และ รปภ.

ข้อมูลการฝึกอบรม / Training
เริ่มตั้งแต : -543 ถึง -543
  สถาบันอบรม : บริษัท เอ็นยู(ประเทศไทย) จำกัด / กรมทะเบียนการค้า
หลักสูตร: 5.เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคคล 6.COMPETENCYเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 7.การบริหารทุนมนุษย์สู่ความสำเร็จ
เริ่มตั้งแต : -2010 ถึง -2010
  สถาบันอบรม : บริษัท เอ็นยู(ประเทศไทย) จำกัด / กรมทะเบียนการค้า
หลักสูตร: 1.ความคิดสร้างสรรค์สำคัญต่อการเจริญขององค์กร 2.การสร้างองค์กรแห่งความสุข 3.HR Innovation 4.เครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

ความสามารถอื่นๆ / Other
ตำแหน่งงาน : ไทย 60 คำ/นาที   อังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
เคยเป็นเชียร์รีดเดอร์ ตั้งแต่ประถม ถึง ระดับ ปวส. และ ชอบช่วยงานอาจารย์ออกขายสินค้าต่างๆ ตามสถาบันต่างๆ ที่เปิดให้นักศึกษาเข้าร่วม เมื่อเข้าไปศึกษาในระดับปริญญาตรี หากมีการจัดการสัมมนา จะเป็นผู้จัดสถานที่ และ ทำรายงานต่างๆ
Other
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม EXCEL,WINWORD,POWERPOINT ได้เป็นอย่างดี
- ใช้ Internet
- เครื่องใช้สำนักงานพี้นฐานต่างๆ
- สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป GENEUS , BUSINESS PLUS , Easy Payroll ได้เป็นอย่างดี
บุคคลอ้างอิง   XXXXXXXXXXXXXXX 

"www.job-hot.net"
เว็บสื่อกลางคนหางาน และผู้ประกอบการหาคน "ได้งานเร็วทันใจ..ได้คนไวตรงงาน"
For Job Seekers For Employers
ฝากประวัติ(สมัครสมาชิก) ลงประกาศรับสมัครงาน(สมัครสมาชิก)
ค้นตำหาตำแหน่งงานว่าง ค้นประวัติ / Resume Search
Job Tips บทความคนหางาน อัตราโฆษณา
   
Contact Information
Tel: 09-1795-9536,0-9091-3994
sale@job-hot.net
copyright © 2012 CmWebsolutions, All right reserved. www.job-hot.net