3 สาขาอาชีพที่ท้าทาย

งานที่ต้องใช้ทักษะรอบด้าน

ในปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย และวุฒิการศึกษาก็ไม่สามารถรับประกันการได้งานอีกต่อไป การหางานจึงเป็นเรื่องน่ากังวลของใครหลาย ๆ คน เพราะคิดว่าตนเองเรียนมาไม่ตรงสาย บทความนี้ เรารวมสาขางานที่เปิดกว้างสำหรับคนที่มีทักษะที่รอบด้าน มากกว่าความรู้เฉพาะทาง

1. งานด้านการขาย

งานด้านการขาย เป็นงานที่มีความต้องการแรงงานเป็นอันดับต้น ๆ ของตลาดแรงงาน เพราะธุรกิจส่วนใหญ่ล้วนเกี่ยวข้องกับการขายแทบทั้งสิ้น ตำแหน่งงานด้านนี้ ได้แก่ พนักงานขาย พนักงานขายทางโทรศัพท์ พนักงานแนะนำสินค้าประจำร้าน ผู้จัดการ เป็นต้น ความรับผิดชอบของงานประเภทนี้ก็คือ การทำยอดขาย การจัดการสินค้า และประสานงานเกี่ยวกับการขาย ดังนั้น ทักษะที่จำเป็นของคนทำงานนี้คือ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การแก้ปัญหา และการโน้มน้าวใจ

2. งานด้านการตลาด

งานด้านการตลาด เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลและบริการเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า ผ่านการวางแผนการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดอีเวนต์และหาสปอนเซอร์ ดังนั้นงานนี้จึงต้องอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเบื้องต้น ในปัจจุบัน การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นอีกสิ่งจำเป็นสำหรับงานด้านนี้

3. งานบริการลูกค้า

งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ เป็นงานที่จำเป็นสำหรับการรักษาฐานลูกค้าเดิมของธุรกิจ การบริการที่ดี ทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการ และบอกต่อกับคนรู้จัก ทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัท ผู้ทำงานด้านนี้จำเป็นต้องมีใจรักการให้บริการ ปฏิภาณไหวพริบ และทักษะการแก้ปัญหา อีกทั้งยังต้องมีความอดทน และสามารถทำงานด้วยตนเอง ต้องเข้าใจสินค้า บริการ และความต้องการของลูกค้าด้วย