เรซูเม่ที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง

เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

เรซูเม่ (Resume) คือ เอกสารแนะนำตัวซึ่งใช้ประกอบการสมัครงาน หากเรซูเม่ดี โอกาสที่จะได้งานก็มีมากขึ้น เหมือนกับเกมบน188bet ที่สนุก และได้รับความนิยมจากผู้เล่นเกมเป็นอย่างมาก การเรียงลำดับในเรซูเม่อาจแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ เช่น เน้นเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน หรือเรซูเม่ที่เน้นทักษะ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำมาอย่างต่อเนื่อง)

ประวัติส่วนตัว (Personal Information)

ข้อมูลส่วนนี้ถือเป็นด่านแรกที่จะทำให้บริษัทได้รู้จักกับเรา ดังนั้นควรระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่เป็นมืออาชีพ

จุดมุ่งหมายในการทำงาน (Career Objective)

ข้อมูลส่วนนี้สำคัญมาก และสามารถตัดสินการรับผู้สมัครเข้าทำงานได้เลยทีเดียว เพราะจะบอกคุณลักษณะ ค่านิยม และทักษะของผู้สมัคร ข้อมูลส่วนนี้ควรกระชับ บอกจุดเด่น และคุณค่าที่ผู้สมัครงานยึดมั่นในการทำงานซึ่งเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัคร

ประวัติการศึกษา (Education)

ผู้สมัครต้องระบุลงในเรซูเม่ โดยเรียงลำดับจากการศึกษาสูงสุด เช่น ปริญญาโท ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ส่วนการศึกษาระดับมัธยมและประถมศึกษา อาจใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ผู้สมัครควรระบุตำแหน่ง หน้าที่ที่เคยรับผิดชอบ และความสำเร็จที่เคยได้รับจากการทำงาน โดยเรียงตามความเป็นปัจจุบันขึ้นก่อน แล้วไล่ลงไปตามตำแหน่งในอดีต สำหรับคนที่ห่างหายจากการทำงานประจำไปนานสามารถแยกออกตามทักษะ แทนลำดับเหตุการณ์การทำงาน

ความสามารถพิเศษ งานอดิเรก และบุคคลอ้างอิง

ส่วนนี้คือส่วนที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้รู้จักกับผู้สมัครมากขึ้น จากงานอดิเรกและความสามารถพิเศษที่อาจเหมาะสมกับงานของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา ซึ่งอาจเป็นนายจ้างเก่า หรืออาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับบัณฑิตใหม่)