หนีความวุ่นวายใน กทม. ไปทำงานในต่างจังหวัด

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่อาจไม่ใช่จุดหมายที่หลายคนอยากเข้ามาทำงาน และเลือกหลีกหนีชีวิตที่วุ่นวายในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะเมื่อต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงหยุดยาว อีกทั้งในต่างจังหวัดก็มีตำแหน่งงานคุณภาพหลายสาขาอาชีพที่น่าสนใจไม่แพ้กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออก

ระยองและชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีโอกาสในการทำงานมากมาย เพราะทั้งสองจังหวัดเป็นแหล่งรวมอุตสาหกรรมของประเทศ มีตำแหน่งงานที่หลากหลาย ทั้งงานในโรงงาน งานในท่าเรือ งานบริการ งานเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมืองใหญ่ เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี ซึ่งมีงานที่น่าสนใจหลายประเภท ทั้งงานราชการ งานด้านการขาย งานบริการ งานด้านการเกษตร และการก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาคเหนือ

เชียงใหม่ถือเป็นตลาดแรงงานที่สำคัญ งานด้านการขาย และการบริการ ถือเป็นตำแหน่งงานส่วนใหญ่ในจังหวัด งานด้านการศึกษาก็มีโอกาสมาก เพราะมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพอยู่หลายแห่ง ขณะที่งานด้านวิศวกรรมและการผลิตก็สำคัญไม่แพ้กัน เพราะมีนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดลำพูน ซึ่งประชากรส่วนหนึ่งเดินทางไปทำงานแบบไป-กลับระหว่างสองจังหวัด

ภาคใต้

แหล่งรวมตำแหน่งงานในภาคใต้คงหนีไม่พ้นจังหวัดสงขลา เพราะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค และมีพื้นที่เมืองขนาดใหญ่อย่างสงขลาและหาดใหญ่อยู่ใกล้เคียงกัน ไว้รองรับธุรกิจของท้องถิ่น และการนำเข้า-ส่งออกสินค้าไปมาเลเซีย